Myrsky tai lumi eivät pääse tekemään tuhojaan puista vapaalla sähkölinjalla

15.02.2019, klo 11:21Kommentteja 9

Imatran Seudun Sähkönsiirto ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala käsittelevät kahden seuraavan vuoden aikana sähkölinjoja puista vapaiksi. Jos projektiin lähtee mukaan tarpeeksi metsänomistajia, säistä aiheutuvien sähkökatkojen määrä vähenee Imatran seudulla jopa 80 prosenttia.

Mitä tapahtuu?

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala toteuttavat yhteistyössä maanomistajien kanssa hankkeen, jossa sähkölinjojen reunametsät käsitellään puista vapaaksi. Projektilla saavutetaan merkittäviä keskeytys-, kunnossapito- ja viankorjauskustannussäästöjä seuraavan 20 vuoden ajan. Asiakkaille hanke näkyy parantuneena asiakaskokemuksena, sähkökatkot vähenevät ja niiden kestot lyhenevät.

Projektissa käsitellään ilmajohtojen reunametsiä Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven haja-asutusalueilla 560 kilometrin mittaisella matkalla. Tämä kattaa kyseisen alueen koko keskijännitejohtoverkoston. Metsänomistajien puolesta asiaa hoitaa koko projektin ajan Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala. Projekti perustuu vapaaehtoisuuteen, eli puita poistetaan vain niiden metsänomistajien mailta, jotka siihen luvan antavat.

Miksi puista vapaa johtoalue?

Tärkein syy johtokatujen leventämiseen on, etteivät puut pääse kaatumaan sähkölinjoille. Kun puustoa poistetaan nykyistä leveämmältä alueelta, sähkökatkot vähenevät ja ne kestävät lyhyemmän aikaa.

Jos vuonna 2010 sähkölinjojen johtokadut olisivat olleet yhtä leveät, Asta-myrsky ei olisi päässyt aiheuttamaan yhtä suuria tuhoja Imatran seudulla. Tuolloin myrsky tuhosi sähkölinjoja jopa pylväitä kaataen, mikä tarkoitti, että linjoja jouduttiin rakentamaan kokonaan uusiksi.

Puiden poistaminen johtoalueelta edesauttaa täyttämään sähkömarkkinalain vaatimuksen sähköverkkoyhtiön toimitusvarmuudesta nopeutetusti ja kustannustehokkaasti. Projektin jälkeen Imatran Seudun Sähkönsiirron verkoista 69 prosenttia on säävarmaa verkkoa.Miksi johtoja ei maakaapeloida?

Imatran Seudun Sähkönsiirron sähköverkon haja-asutusalueen ilmajohdot on uusittu pääosin 2000-luvun alkupuolella, ja ne ovat hyvässä kunnossa. Niillä on teknistä käyttöikää vielä 20–30 vuotta. Puista vapaa sähkölinja on nopea ja kustannustehokas tapa toteuttaa haja-asutusalueiden ilmajohtojen säävarmuus. Nyt käsiteltävien alueiden arvioidaan pysyvän puista vapaana yhtä kauan kuin sähköverkolla on käyttöikää.

Mitä tehdään?

Sähkölinjojen ympärillä olevaa johtoaluetta laajennetaan 10 metristä 40 metriin leventämällä johtoaluetta 15 metriä molemmin puolin. Hanke toteutetaan projektiluontoisesti ja kerrallaan käsiteltävät linja-alueet ovat 5–15 kilometriä pitkiä. Puista vapaan sähkölinjan toteuttaminen on kaksi vuotinen projekti ja yksi Imatran Seudun Sähkönsiirron suurimpia meneillään olevia hankkeita.

Luontoarvot

Arvokkaat metsäympäristöt ja vesistöt on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Lahopuuta pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään ja tekopökkelöitä jätetään rikastuttamaan metsäluonnon monimuotoisuutta. Tekopökkelöitä tehdään vähempiarvoisista lehtipuista katkaisemalla puunrungot 2–5 metrin korkeudelta.

Elävänä katkaistu puu lahoaa muutamassa vuodessa, ja se muodostaa kasvualustan lahopuulajistolle. Projektin jälkeen käsitelty alue on maanomistajan vapaassa käytössä ja hyödynnettävissä esimerkiksi joulukuusien ja marjapensaiden istuttamista varten.

Mitä tämä tarkoittaa metsänomistajille?

Metsänomistajia käsiteltävillä alueilla on yhteensä yli 2000.

Metsänomistajille maksetaan korjatusta puusta Luonnonvarakeskuksen määrittelemää keskiarvohintaa suurempi korvaus. Myös puuston odotusarvosta maksetaan, eli metsänomistajalle korvataan menetyksiä mahdollisista ennenaikaisista hakkuista.

Jos metsänomistaja suostuu puiden kaatamiseen alueeltaan, hänen tarvitsee vain allekirjoittaa sopimusehdotus ja toimittaa se Metsänhoitoyhdistykselle. Yhdistys vastaa puuston poistamisesta ja hoitaa samalla metsänomistajan puolesta taimikonhoidon.

Paikallinen hyöty

Korjattavaa puutavaraa kertyy arviolta 60000–80000 kuutioita paikallisten tuotantolaitosten hyödynnettäväksi. Määrä vastaa noin puoltatoista prosenttia Etelä-Karjalan vuotuisesta hakkuumäärästä. Projektilla pyritään työllistämään paikallisia yrityksiä niin paljon kuin mahdollista. Kaikkiaan Metsänhoitoyhdistyksen organisoimassa reunametsien käsittelyssä on mukana noin 40 työntekijää, johon kuuluvat sekä metsurit että hakkuukoneiden ja ajokoneiden kuljettajat.

Kun maanteiden varsilla olevia reunametsiä levennetään, myös liikenneturvallisuus paranee näkyvyyden parantuessa.

Teksti: Liisa Kukkola
Kuvat: Lukas Pearsall

 

Tulosta

Osallistu keskusteluun

Kommentit


kirjoitti ma 25. helmikuuta 2019 11.30.20

Isä Pilvinen

"Yhdistys vastaa puuston poistamisesta ja hoitaa samalla metsänomistajan puolesta taimikonhoidon."

Miksi puustosta vapaalle johtokadulle tehdään taimikko?

kirjoitti ma 25. helmikuuta 2019 12.27.09

Vähemmän huoltotyötä, edullisempi jakeluhinta

Kuinka paljon sähkön siirtohinta laskee maanomistajille, jos antaa luvan leventää johtoalueen ehdotuksen mukaisesti?
Vai laskeeko se kaikille jakelualueen kuluttajille yhtä paljon, ja kuinka paljon?

kirjoitti ma 25. helmikuuta 2019 13.38.47

Huh huh mikä hanke

Hyötyjät ovat ISS ja Mhy ,maanomistajat kärsivät tappion.
Puut kasvavat myös 15 metrinkaistalla ,tuottaen rahaa omistajalleen.
Siirtohinta tulisi poulittaa möys 20-30 vuodeksi eli puusonkasvuajaksi ,jos joku erehtyy sopimuksen tekemääm

Korvaukset ovat minimaalisia ja suurin korvaus maisemasta on jäänyt hinnoittelematta kokonaan

40 metrin aukko on tuulenkaadoille arka "uudesta "puustonreunasta johtuen ,joten tuulituhoja tulee lisää ja johtokuja laajenee entisestään.

kirjoitti ma 25. helmikuuta 2019 17.32.26

mallia ottakaa muista sähkö yhtiöistä

lopullinen ja oikea hanke piuhat maan sisään kyl passaa

kirjoitti ti 26. helmikuuta 2019 10.27.03

Emme missään tapauksessa lähde hankkeeseen

Aloite sähköyhtiön kannalta järkevä ja ymmärrettävä, mutta kenen etua yksityismetsätalouden johtavana neuvontaorganisaationa itseään mainostava MHY ajaa?
Ei ainakaan metsänomistajan! Hyvä bisnes ilmeisesti MHY:lle?

kirjoitti ti 26. helmikuuta 2019 11.01.51

(Ei otsikkoa)

siirtomaksu poikii lisää ylöspäin Mhy palvelumaksut omaan pussiin

kirjoitti ti 26. helmikuuta 2019 11.53.06

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖNSIIRTO OY

Tässä yhteisvastaus tähän mennessä kommenttia laittaneille:

- Taimikonhoito koskee linjakadun vieressä jo olevaa nuorta taimikkoa. Taimikoita ei kaadeta kokonaan vaan niille tehdään metsänhoidollinen harvennus. Harvennus vahvistaa taimien runkoja, jolloin puiden todennäköisyys kaatua johdolle pienenee. Puusto poistetaan kokonaan vain varttuneemmilta metsäalueilta. Alueet, joilta puusto poistetaan jää edelleen metsänkasvatuskäyttöön. Uudistettu metsä on kasvanut linjan korkuiseksi siinä vaiheessa kun johdot alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä. Tämän jälkeen johto tullaan uudistamaan kyseisen ajankohdan tekniikalla, joka voi olla johdon siirto, kaapelointi tms.

- Sähkönsiirtomaksut on lakisääteisesti oltava kaikille jakelualueen asiakkaille samat. Vertailtaessa projektia kaapelointivaihtoehtoon on puista vapaa sähkölinja -projekti kustannustehokkaampi ja huomattavasti nopeampi toteuttaa. ISSS:n jakeluverkon kunto on hyvä ja tämäkin asia puoltaa, että jakeluverkon luotettavuutta kannattaa parantaa puiden poistolla.

- Maanomistajalle maksetaan LUKE:n Kymi-Savon uudistushakkuun keskihinta tilastoon verrattuna 5€/m3 parempaa hintaa tukkipuulle sekä kuitupuulle. Maanomistajalle maksetaan lisäksi uudistamiskorvausta 1240€/ha ja odotusarvolisää Tapion-taulukon mukaisesti. Taimikoille tehdään myös tarvittaessa metsänhoidollinen harvennus. Maisemallisesti tärkeät alueet voidaan jättää operoimatta. Tarkoitus ei ole pilata alueen maisemaa. Kohteet käydään aina maanomistajan kanssa läpi ennen projekti alkua.

- Myös moni muu jakeluverkkoyhtiö tekee samankaltaisia hankkeita. ISSS:llä on myös samaan aikaan mittavat kaapelointityömaat käynnissä.

kirjoitti ke 27. helmikuuta 2019 10.31.00

kaikilla on nimet

Toisaalla kerrotaan patotien verellä kulkevan johtokuja.täytyy lähteä katsomaan ,kun on rakennettu nopeasti siihen linja tai olen sokea.Jos siinä on linja ja johtokuja niin eiköhän saimaa ole ole puista vapaa vai onko mantieteelliset asiat sekaisin organisaatiossa nimeltä Iss.
Sosaarentie on eri asia ,mutta mitä sitten tarkoitetaankin???

kirjoitti ke 27. helmikuuta 2019 10.38.19

ei kiinnosta sopimus

Toisen omaisuutta kun käsitellään silloin ei tarvitse ajatella ,kun omaa etua-ei haittoja.

Korvaukset oat pieniä ei moneltakaan tule hehtaaritolkulla hakattavaa .

Tilastohinnat suhteutettuna hakattuun puumäärään-m3 hinta jää alhaiseksi,kun ei ole kilpailutusta hinnasta vaan mhy määrittelee hinnan keskihinta tilastoista.

Energiavinkit

Päästä kevätauringon säteet sisälle

Ikkunoissa oleva lika ja pöly voi viedä jopa 40 prosenttia ikkunoiden valotehosta. Ikkunoiden pesu onkin ekoteko, joka vähentää valaistuksen tarvetta. Pese ikkunat ja avaa verhot sekä sälekaihtimet auringonpaisteella. Saat nauttia puhtaasta kevätauringon valosta. Lue lisää

ISS omat uutiset

Asiakkaidemme tyytyväisyys on ennätysluokkaa

Syksy on mielenkiintoista aikaa Imatran Seudun Sähkön asiakaspalvelussa, sillä loppuvuodesta valmistuvat Energiateollisuuden vuosittain teettämän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa saamme arvokasta palautetta asiakkailtamme joka päiväisestä työskentelystämme ja yhtiöstämme. Lue lisää

Energiatehokkuus

Kauppalista kunniaan

Ruokahävikin vähentäminen on ekoteko, joka tekee hyvää myös kukkarolle. Keinot ovat usein varsin yksinkertaisia. Lue lisää

Vertailut

Premiumia ja tavallisuutta

Sähköautoja alkaa olla tarjolla jo eri luokkiin, niin premiumiin kuin kansanautoluokkaan. Tosin varsinaista kansansähköautoa ei ole vielä nähty, sen verran hinnat ovat edelleen korkeat. Vaihtoehtoja löytyy eri hintaluokkiin ja ajomatkat yhdellä latauksella alkavat olla useimmille riittävät. Vertailimme miten Jaguar I-Pace ja Hyundai Kona Electric soveltuvat pidemmille matkoille ja kaupunkiin. Lue lisää

Kodintekniikka

3D-television paluu?

OLED-televisioiden myynti kasvaa tänä vuonna jopa 30 prosenttia. Samalla yleistyvät 8k-hypertarkat televisiot. Kuuma kysymys on, koittaako pian lasittoman 3D-television aika? Lue lisää

Turvallisuus

Älykäs kodintekniikka avuksesi: esineiden internet hakkerin silmin

Internettiin liitettävän kodintekniikan määrä lisääntyy. Aivan riskitöntä IoT-laitteiden kytkeminen verkkoon ei ole. Kannattaa lukea aina huolellisesti turvaohjeet ja nyt viimeistään kehittää itselle järjestelmä erilaisten salasanojen muistamiseen. Lue lisää

Liikenne

Premiumia ja tavallisuutta

Sähköautoja alkaa olla tarjolla jo eri luokkiin, niin premiumiin kuin kansanautoluokkaan. Tosin varsinaista kansansähköautoa ei ole vielä nähty, sen verran hinnat ovat edelleen korkeat. Vaihtoehtoja löytyy eri hintaluokkiin ja ajomatkat yhdellä latauksella alkavat olla useimmille riittävät. Vertailimme miten Jaguar I-Pace ja Hyundai Kona Electric soveltuvat pidemmille matkoille ja kaupunkiin. Lue lisää

Pääkirjoitus

Puista vapaat sähkölinjat turvaavat yhteiskunnan toimintaa

Ilman sähköä on vaikea elää. Sähkökatkot sammuttavat valot ja pimentävät telkkarin, eikä kahvia saa keitettyä. Talvella talot jäähtyvät. Pitkittyessään sähkökatkot mykistävät kännykän, pysäyttävät veden tulon ja sulkevat kaupat ja huoltoasemat. Vähitellen ruoka loppuu, liikenne pysähtyy ja tiedon välittämisessä otetaan tienvarsien ilmoitustaulut ja kuriirit käyttöön. Lue lisää

Laiteuutuudet

Tuoretta mehua aamuun

Braun on lisännyt PurEase-aamiaissarjaan SJ3100 mehulingon. Sulavalinjainen mehulinko on varustettu uusilla teknologioilla, joiden ansiosta hommat hoituvat nopeasti ja siististi. Lue lisää

Lämmitys

Älä säästä sisäilman laadussa

Pakkasten paukkuessa tuntuu tärkeältä estää kylmän ilman virtaus huoneistoon energiasäästösyistä. Harkitsemattomasti tehtynä se voi kuitenkin aiheuttaa sisäilmaongelmia. Lue lisää