Sähköt poikki kaksi viikkoa keskellä talvea: Alueellinen yhteistoimintaharjoitus -Jäätyvä 2018 testaa valmiuksia

08.10.2018, klo 08:52Kommentteja 5

Etelä-Karjalassa järjestetään marraskuussa 2018 Jäätyvä-harjoitus, jolla kehitetään alueen varautumista vakaviin häiriötilanteisiin, ja jopa poikkeusoloihin. Harjoitustilanteena on vakavan sääilmiön aiheuttama kaksi viikkoa kestävä, laaja-alainen sähkönjakelun häiriö. Häiriö johtaa lopulta täydelliseen black out –tilanteeseen, jossa alueen yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset joutuvat selviytymään ilman sähköä. Lisäväriä harjoitukseen tuo se, että häiriön ajatellaan tapahtuvan vuoden pimeimpään ja kylmimpään aikaan.


Kuvituskuva, Slovenia helmikuu -14.

Harjoitukseen osallistuvat alueella toimivat energia-, vesi ja teleyhtiöt, kunnat ja pelastus-, rajavalvonta- ja puolustusviranomaiset sekä tiedotusvälineet. Lisäksi harjoituksessa on mukana muita yrityksiä ja harjoituksia koordinoiva Huoltovarmuuskeskus. Vastaavia harjoituksia järjestetään eri puolilla Suomea. Etelä-Karjalan harjoitus on järjestyksessään toinen. Ensimmäiseen harjoitukseen Pohjois-Savossa vuonna 2017 osallistui yli 400 henkilöä.

Harjoitus toteutetaan siten, että ns. pelikeskuksesta lähetetään kahden päivän aikana satoja pelitilanteita eli syötteitä, jotka kuvaavat sää- ja sähkönjakelutilanteen muutoksia. Kukin harjoitukseen osallistuva toimija reagoi syötteisiin ja tekee niiden pohjalta tarvittavia päätöksiä. Tärkeässä roolissa harjoituksessa on toimijoiden välinen yhteistyö ja viestintä. Harjoitus on suunniteltu siten, etteivät harjoitukseen osallistuvat tiedä ennakolta pelin aikana tulevia syötteitä.

Harjoituksissa luodaan toimintaympäristö, jossa normaalit puhelin- ja tietoliikenneyhteydet eivät toimi, polttoaineen jakelu pysähtyy, elintarvikkeiden kylmäketjut katkeavat, vedentulo pysähtyy, kiinteistöt kylmenevät ja tie- ja rautatieliikenteelle tulee suuria ongelmia. Harjoitustilanteessa ongelmat koskevat maakunnan lisäksi koko valtakuntaa. Harjoituksessa on myös tarkoitus tuoda esiin ne erityispiirteet, joihin varautumisessa Etelä-Karjalassa on erityisesti syytä kiinnittää huomiota.

Harjoitustilanne johtaa vaikeisiin päätöksiin: kenelle sähköt pyritään ensisijaisesti palauttamaan, kenellä on suurin tarve polttoaineisiin, miten turvataan elintärkeiden tuotteiden jakelu ja miten ihmiset saadaan lämpimiin tiloihin.


JÄÄTYVÄ 2017 –harjoitus, kuva Petri Nieminen.

Tärkeä osa harjoitusta on ennakolta tehty varautumissuunnitelmien tarkastelu ja poikkeusoloissa käytettävien viestintävälineiden toiminnan tarkistaminen. Suunnitteluvaiheen aikana osallistujilla on mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja verkostoitua toisten toimijoiden vastuuhenkilöiden kanssa.

Energiayhtiön näkökulmasta harjoituksessa korostuu poikkeuksellisen sähkönjakelutilanteen hallinta, kyky saada sähköt palautettua asiakkaille mahdollisimman nopeasti sekä viestintä sähkökatkon pituudesta eri osapuolille. Tilanteessa on lisäksi haasteita oman toimintakyvyn ylläpitämisessä, työturvallisuuden varmistamisessa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös ns. saarekekäytön mahdollisuus omalla alueella ja varavoiman käyttömahdollisuus tulee esille valtakunnan kantaverkon pimennyttyä.

Harjoituksen toivotaan kiinnostavan myös alueen asukkaita ja herättävän keskustelua oman varautumisen tärkeydestä. Talven tullen onkin hyvä aika tarkistaa sekä omat että läheisten valmiudet pitkän sähkökatkon varalle.

Ennakoi tuleva vaara


”Ennakoi tuleva vaara!” Tämä oman äitini antama oppi tuli mieleeni miettiessämme energiayhtiömme varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin. Mutta millainen kriisi meidän tulisi ennakoida ja millaisiin poikkeustilanteisiin erityisesti varautua?

Kysymys on ajankohtainen. Viime päivinä julkaistut kirjat - Yuval Noah Hararin 21 oppituntia maailman tilasta ja Jaakko Iloniemen ja Jarno Limnéllin Uhkakuvat – luettelevat uhkakuvia: ilmastonmuutos, Trump, Brexit, äärioikeisto, tekoäly, valevaikuttaminen, protektionismi, demokratian kriisi, kyberuhat, terrorismi, … lista on pitkä.

Totuus on, ettei kukaan tiedä, mihin kriisiin tulisi erityisesti varautua. Siksi maan kattava black out on hyvä harjoitustilanne: se vaikuttaa välittömästi kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Välittöminä toimina ihmiset on saatava ulos hisseistä ja junista, mutta pian edessä on elintärkeiden toimintojen, kuten elintarvike- ja lääkehuollon turvaaminen, koko sote-palveluiden jatkuvuudesta huolehtiminen ja yleisen turvallisuuden varmistaminen. Tässä tilanteessa toimijoiden on pakko pystyä tekemään tehokasta yhteistyötä.

Mikä sitten on tärkein asia kriiseihin varautumisessa? Sanoisin, että keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Luottamusta tarvitaan toisten toimijoiden toimintakykyyn ja –haluun ja yhteistyövalmiuksiin, mutta myös toimijoiden moraaliin ja toiminnan lainmukaisuuteen. Tämäkään kun ei valitettavasti ole nykypäivän maailmassa itsestäänselvyys, oli sitten kyse yrityksistä tai viranomaisista.

Meillä suomalaisilla on historiassamme sekä karmivia että rohkaisevia ääriesimerkkejä sekä keskinäisen luottamuksen puutteesta että sen olemassaolosta. Ensimmäinen maailmansota ja Venäjän keisarikunnan hajoaminen johtivat moniulotteiseen kriisiin, jonka lopputuloksena oli turha ja hirvittävä verilöyly. Toisen maailmasodan aiheuttama kriisi taas johti kylläkin erittäin raskaisiin tappioihin ja surullisiin kohtaloihin, mutta itsenäisyyden säilymiseen. Opimme, että vain yhtenäinen kansakunta selviää kriiseistään.

Parhaiten luottamusta rakennetaan yhteisellä tekemisellä, yhteisillä tavoitteilla ja avoimella vuorovaikutuksella. Alueellinen yhteistoimintaharjoitus antaa erinomaisen tilaisuuden tutustua eri toimijoiden toimintatapoihin. Sillä, että ihmiset oppivat tuntemaan toisensa, on myös tärkeä merkitys. Suurhäiriöharjoitukset täydentävätkin muuta yhteiskunnan varautumista, kuten erilaisia pelastus- ja kyberharjoituksia, alueellisia maanpuolustuskursseja ja muuta yhteydenpitoa.

Parhaimmillaan suurhäiriöharjoitus täyttää aukkoa, joka helposti jää yhteiskunnan normaalin toimintatilan ja valmiuslain määrittämien poikkeusolojen ja toimintamallien väliin. Maailmalla on monta esimerkkiä siitä, että tämä puoliväliin helposti muodostuva epämääräiseen tilannekuvaan perustuva harmaa alue saattaa olla johtamisen ja päätöksenteon kannalta olla erityisen haasteellinen.

 

Ari Saukkonen

Kirjoittaja on harjoitukseen osallistuvan Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitusjohtaja, joka toimii Jäätyvä 2018 –harjoituksen puheenjohtajana.


Tulosta

Osallistu keskusteluun

Kommentit


kirjoitti ke 10. lokakuuta 2018 22.09.13

Riitta Varis

Mielenkiintoinen harjoitus. Mitenköhän otetaan huomioon henkilö/henkilöt, jotka ovat kotihoidossa, mutta sidoittuina hengityskoneeseen. Tällainen tilanne tuli vastaan aikanaan, kun sähkömittareita vaihdettiin taloyhtiöissä uusiin.

kirjoitti to 11. lokakuuta 2018 09.17.59

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY

Hei Riitta, kiitos kommentista. Tässä harjoituksessahan luodaan kuvitteellinen tilanne pelialustalla, joten kenenkään sähköt eivät harjoituksen takia katkea.

Jokaisen kuitenkin kannattaa miettiä ja pohtia etukäteen varautautumista pitkään sähkökatkoon, koska vastaavanlainen tilanne voi joskus sattua kohdalle. Hyvä opas pitkän sähkökatkoon varautumiseen on Pahasti Poikki -opas, jonka löydät tästä linkistä https://www.issoy.fi/sites/default/files/liitteet/pahasti_poikki_nettiversio.pdf

Sähköyhtiöllä ei ole valitettavasti mahdollisuutta ottaa suurhäiriötilanteessa erikseen huomioon hengityskoneessa olevia henkilöitä. Tällaiset tilanteet kannattaa selvittää etukäteen terveysviranomaisten kanssa ja toimia heidän ohjeistuksen mukaisesti.

kirjoitti la 13. lokakuuta 2018 11.05.35

Mummo sodanjälkeisestä ajalta

Harjoitus on erinomainen, mutta kirjoitus asiasta oli hieman puutteellinen.
Asia on aiheuttanut suurta huolta ihmisten joukossa.
Luin itse kirjoituksen läpi 3 kertaa ja en löytänyt mistään selväsanaista tietoa että kysymys on
Kuvitteellisesta harjoituksesta eikä sähköt mene oikeasti poikki ym.
Tämän asian voisi korjata tiedotteeseen.
On hyvä miettiä asiaa ja pohtia kuinka talouden voisi pyörittää ilman sähköä ja puhelinta, vettä ja lämpöä.
Nyky yhteiskunta on niin riippuvainen vedestä ja sähköstä että taloja rakennettaessa ei enää oteta huomioon asiaa. Tulisi olla jokin lämmönlähde
Esim liesi josta saisi lämpöä ja voisi laittaa ruuan. Siinäpä erinomainen kehittämisen asia nykykotiin sopivaksi Jokin kaivokin olisi hyvä olla, vaikka muutama asuinaluetta kohden. Ehkä kaupunkikin voisi miettiä moista asiaa, kuinka tarjoaisi niinkin tärkeän kuin veden saannin häiriötilanteissa asukkailleen.
Ei muuta kuin pohtimaan ja yhteistyötä ihmisten kesken.

kirjoitti su 14. lokakuuta 2018 09.18.03

Aatos

No kyllä pääpaino uhkista muodostuu kyberterrorista ja terrorismista yleisesti eikä protektionismi esitä siinä mitään roolia, päinvastoin. Katse lähihistoriaan; mikä teko tai toimi on viime vuosina ylivoimaisesti eniten viattomien verta vuodattanut asia? Vihje; yleisötilaisuus ja sarjatuliaseiden rätinä. Rekka-auto ja kauppakeskus kävelykatuineen.

kirjoitti su 2. joulukuuta 2018 22.51.47

Matti

Näköjään Imatralla on luettu Ilkka Remeksen kirja.

Energiavinkit

Puheenaiheena energiankäyttö

Lokakuussa energiansäästöviikko nostaa puheenaiheeksi suomalaisten energiankäytön ja keinot tehostaa energiankäyttöä. Kerää joukkue työpaikallasi ja ilmoita organisaatiosi mukaan pelilliseen energiavarttiin tiistaina 8. lokakuuta. Lue lisää

ISS omat uutiset

Imatran Seudun Sähkönsiirto nostaa sähkön siirtohintoja 1.7.2019 alkaen. Hinnankorotuksen vaikutus verolliseen siirtohintaan on keskimäärin 11,2 %.

Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Heinäkuussa voimaan astuva hinnankorotus kohdistuu sekä perus- että kulutusmaksuun. Lue lisää

Energiatehokkuus

Pihoille kaivataan valoa

Pihan kulkureittien valaiseminen on kyselyn mukaan pihojen tärkein sähköistysaihe. Pihalle kaivataan myös pistorasioita kausivaloille sekä sähköisille työkaluille. Nyt on oikea aika suunnitella pihan sähköistyksen parantaminen ja toteuttaa se kesän aikana ennen syksyn pimeitä. Lue lisää

Vertailut

Premiumia ja tavallisuutta

Sähköautoja alkaa olla tarjolla jo eri luokkiin, niin premiumiin kuin kansanautoluokkaan. Tosin varsinaista kansansähköautoa ei ole vielä nähty, sen verran hinnat ovat edelleen korkeat. Vaihtoehtoja löytyy eri hintaluokkiin ja ajomatkat yhdellä latauksella alkavat olla useimmille riittävät. Vertailimme miten Jaguar I-Pace ja Hyundai Kona Electric soveltuvat pidemmille matkoille ja kaupunkiin. Lue lisää

Kodintekniikka

Kaikista marjoista ja hedelmistä voi tehdä mehua

Kaikista marjoista ja hedelmistä voi valmistaa mehua joko höyryttämällä tai keittämällä. Jos marjoja on paljon, höyrymehun valmistaminen on vaivattominta. Lue alta Marttojen ohjeet hedelmien ja marjojen käsittelyyn. Lue lisää

Turvallisuus

Sähköasennuksia myydään epäasiallisilla perusteilla

Sähköremontteja on myyty kysenalaisin menetelmin ovelta ovelle vanhoissa omakotitaloissa. Ole varovainen, varmista korjaustarve soittamalla paikalliselle sähköurakoitsijalle ennen kuin tilaat mitään. Suhtaudu tuputtavaan ovelta ovelle -myyntiin aina terveellä epäluulolla. Lue lisää

Liikenne

Autot parkkiin ilman kuljettajaa

Automatisoitu ajaminen eli ilman kuljettajaa liikkuvat autot ovat tulevaisuutta. Nyt tällä tiellä on päästy askel eteenpäin, kun Euroopassa on saatu lupa ensimmäiselle automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle. Lue lisää

Pääkirjoitus

Juhlavuoden satoa

Viime vuonna juhlittiin 90-vuotiasta Imatran Seudun Sähkö Oy:tä. Vuotta muistellaan varmasti hyvillä mielin niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, yhtiön johdon kuin henkilökunnankin parissa. Mutta miltä näyttää vuosi numeroina? Lue lisää

Laiteuutuudet

Keskuspölynimuri on vaihtoehto perinteiselle

Suomalaiset mieltävät keskuspölynimurin asennuksen kotiin usein hankalaksi ja vaikeaksi. Keskuspölynimurin asennus vie usein kuitenkin vain muutamia tunteja. Allaway on koonnut yhteen asiantuntijoiden käytännön vinkit, kuinka keskuspölynimurin asennus kotiin etenee vaihe vaiheelta. Lue lisää

Lämmitys

Aika siirtyä jäähdyttelemään?

Moni asunto voi muuttua helteellä tukalan kuumaksi. Jäähdytys kannattaa tehdä tehokkaasti, mutta energiaa tuhlaamatta. Lue lisää