Laturit, verkkoliitäntäkojeet ja led-lamput lisäsivät vaarallisten sähkötuotteiden määrää viime vuonna

30.01.2013, klo 11:10Kommentteja 2

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) velvoitti maahantuojia keräämään pois kuluttajilta yhteensä 100 vaaralliseksi todettua tuotetta vuoden 2012 aikana. Tukesin markkinavalvonnassa löydettiin viime vuonna edellistä vuotta enemmän vaarallisia ja vakavasti puutteellisia sähkötuotteita, erityisesti led-lamppuja, latureita ja verkkoliitäntäkojeita. Muissa tuoteryhmissä markkinavalvonnassa löydettyjen vaarallisten tuotteiden määrä pysyi ennallaan.


Sähkötuotteissa vaarallisten tuotteiden määrä on kasvanut muutamana viime vuotena huomattavasti. Viime vuonna yhteensä 72 sähkötuotetta joutui palautusmenettelyyn, eli maahantuojaa velvoitettiin keräämään tuotteensa takaisin aina loppukäyttäjiltä asti. Vuonna 2011 palautusmenettelyyn joutui 57 sähkötuotetta ja 32 vuonna 2010.

Kasvu selittyy lähinnä led-valaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden yleistymisellä ja samalla laitekoon pienenemisellä. Led-valaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden verkkoliitäntäkojeilla ja latureilla on yhteinen turvallisuusongelma.

– Tuotteissa 230 voltin verkkojännite ei ole riittävästi eristetty pienoisjännitteestä, joka on tyypillisesti 12 volttia. Riittämättömästi eristetyssä laitteessa on vaarana, että pistorasian tappava verkkojännite pääsee suoraan laitteen kosketeltaviin osiin, yli-insinööri Hannu Mattila Tukesista sanoo.

Yli puolessa viime vuonna palautusmenettelyyn määrätyistä sähkölaitteista on ollut kuvatunlainen riski.

– Kun tämä ongelma nyt alkaa olla kaikkien alalla toimivien tiedossa, voisi odottaa laitteiden markkinoille saattajienkin panostavan nykyistä enemmän ongelman poistamiseen, Mattila pohtii.

Vuoden aikana Tukes teki yli 3600 sähkölaitteisiin liittyvää markkinavalvontakäyntiä. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti, eli pistokokeilla ja kaupoista yritetään nimenomaan etsiä vaarallisia tuotteita. Tämän takia valvonnan tulokset eivät kuvaa todellista tilannetta markkinoilla, vaan ennen kaikkea Tukesin onnistumista vaarallisten tuotteiden etsinnässä.

Myös kosmetiikkaa, erilaisia koneita, leluja ja kaihtimia kerätty pois kuluttajilta

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain perusteella Suomessa valmistettavien, myytävien ja luovutettavien kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuutta. Laajan valvonta-alueen vuoksi Tukes valvoo kuluttajatuotteita ja -palveluita projektiluonteisesti sekä ilmoitusten perusteella. Valvontaa kohdistetaan tuotteisiin, joissa riskit ovat suurimmat ja joissa ennakoidaan olevan turvallisuuspuutteita.

Vuoden 2012 aikana markkinoilta poistettiin yhteensä 75 kuluttajatuotetta, joista 25 kpl kerättiin pois kuluttajilta. Eniten markkinoilta poistoja ja palautusmenettelyjä oli hiusväreistä ja hampaidenvalkaisutuotteista (yhteensä 20 kpl), erilaisissa koneissa, kuten klapisirkkeleissä, perämoottoreissa, ruohonleikkureissa ja minimopoissa (yhteensä 16 kpl) sekä leluista (9 kpl). Vuonna 2012 tehtiin takaisinvetoja myös koskien kirjoja, joissa annettiin hengenvaarallisia ohjeita, kuten vääriä sienireseptejä sekä ohjeita jatkojohdon jatkamiseksi sokeripalalla (yhteensä 3 virheellistä kirjaa). Lisäksi kuluttajilta saakka poistettiin kuristumisvaaraa aiheuttavia kaihtimia (yhteensä 3 kpl).

Vuoteen 2011 nähden tuotteita poistettiin enemmän pois markkinoilta, mutta vaarallisimpien, eli kuluttajilta pois kerättävien tuotteiden määrä väheni (vuonna 2011 43 kpl).

Tukesin kuluttajaturvallisuusryhmässä käsiteltiin vuoden aikana yhteensä 366 tuotteidenturvallisuuteen liittyvää tapausta, joista 228 oli kuluttajilta ja muilta tahoilta tulleita epäilyjä tuotteen turvallisuudesta.

Tukesin muiden toimialojen markkinavalvonnassa palautusmenettelyyn joutui viime vuonna yksi häkävaroitin, nestekaasulämmitin ja painelaitteisiin kuuluva hiekkapuhallussäiliö. Lisäksi myyntikieltoja annettiin viidelle jalometallituotteelle.

– Tukesissa nähtäisiin mielellään, että valvonnassa löytyvien vaarallisten tuotteiden määrä vähenisi vuonna 2013. Toivomme, että erityisesti tuotteiden sisäänostajat kiinnittäisivät huomiota turvallisuusasioihin, kun tuotteita valitaan valikoimiin, ylitarkastaja Anna Pukander sanoo.

Kaikki Tukesin havaitsemat vaaralliset ja vaatimustenvastaiset tuotteet löytyvät uudistetusta Tukesin markkinavalvontarekisteristä, joka on vapaasti kuluttajien käytettävissä.

Kemikaalituotevalvonnassa puutteita vaarallisten tuotteiden merkinnöissä

Kemikaalituotevalvonnassa Tukes löysi markkinoilta viime vuonna yhteensä 58 tuotetta, jotka eivät täyttäneet lain asettamia vaatimuksia. Markkinavalvontaa kohdistettiin sellaisiin valmisteisiin, jotka sisälsivät aineita, jotka olivat tulleet kieltojen tai rajoitusten piiriin.

– Valtaosassa markkinavalvontatapauksista puututtiin erilaisten biosidisten karkotteiden myyntiin tapauksissa, joissa valmisteelle ei ollut haettu hyväksyntää Tukesista. Lisäksi säädösten vastaisuutta löytyi vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien pakkausmerkinnöistä, Tukesin kemikaaliyksikön markkinavalvontaa vetävä lakimies Rainer Pätsi sanoo.

Tukesin tehtävänä on valvoa, että markkinoilla olevat kemikaalit on merkitty ja pakattu oikein. Varoitusmerkki kertoo kuluttajalle, kuinka vaarallinen kemikaali on terveydelle tai ympäristölle. Turvallisuuden kannalta olennaista on, että tuotteessa on oikeat merkinnät ja kuluttaja noudattaa niitä.

Vuoden 2012 kemikaalien markkinavalvonnassa yksikään tuote ei osoittautunut pakkauksen tai merkintöjen puutteellisuuden takia niin vaaralliseksi, että myyjä olisi velvoitettu keräämään tuote pois sen jo ostaneilta kuluttajilta.

  
Turvallisuuden lisäksi sähkötuotteiden tulee täyttää niille asetetut muut vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC), tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiatehokkuuteen (Ecodesign) sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämiin ympäristölle ja terveydelle vaarallisiin aineisiin (RoHS). Yhteensä 19 tuotetta asetettiin myyntikieltoon ja 4 tuotetta toimituskieltoon näihin vaatimuksiin liittyvien puutteiden takia. Yllä oleva taulukko sisältää vain sähkötuotteiden turvallisuuteen liittyvät markkinavalvontatulokset.

Tulosta

Osallistu keskusteluun

Kommentit


kirjoitti la 9. helmikuuta 2013 07.45.29

Repexx

Kysäsempä mikä voi mulla aiheuttaa sähkön mukana tulevaa virhettä tietokoneelle ja televisiolle molemmat Ful HD näkyy 45 asteen kulmassa häiriö raitaa tämä on testattu haettiin kaverin mökiltä agrikaatti josta virta molemmille häiriöt hävis Savon Voimalle on ilmoitettu nonesti mutta vikaa ei ole saatu korjattua mikä neuvoks kysyy Reijo Frilander Pieksämäeltä voi soitta 0466417491

kirjoitti ti 26. helmikuuta 2013 10.43.29

Kuopion Energia / Sähköverkko

Yleisesti häiriöt pj-verkon puolella esiintyy hyvin paikallisesti. Häiriöt ovat usein niin heikkotehoisia, että ne vaimenevat jakeluverkossa nopeasti. Eli tässäkin tapauksessa kuvittelisin, että jokin laite kiinteistössä tuottaa kyseisen häiriön. Häiriön syitä kannattaisi tutkia seuraavasti: päämaadoituksen kunto ja sen riittävyys (onko kiinteistö kallionpäällä tai huonosti johtavan maan päällä (puhdas sora), antennin maadoitus kunnossa, pääkeskuksen ryhmäjohtojen liitokset kunnossa (onko löysiä liitoksia). Häiriön lähdettä voisi jäljittää myös niin, että ottaa pistorasioista kaikki kulutuskojeet irti. Tämän jälkeen tulisi katsota vieläkö häiriöitä esiintyy. Jos tilanne korjautuu, niin lisätään koje kojeelta laitteita verkkoon jolloin häiriön lähde löytyy. Mikäli maadoitusten kunto on hyvä, johtojen liitokset kunnossa ja kiinteistön sisäisen häiriölähdettä ei löydy niin on mahdollista, että häiriö kulkeutuu syöttävän pj-verkon kautta kulutuskohteeseen. Tällöin on kysymyksessä kohtuullisen suuritehoinen häiriö. Tilannetta voisi selvittää niin, että onko lähistöllä isoja kuluttajia esim. maatiloja, teollisuutta yms. jossa on esim. taajuusmuuttaja säädettyjä laitteita, jotka ilman oikeaoppista häiriösuojausta tuottavat verkkoon helposti isonkin häiriön. Taajuusmuuttajia käytetään yleisesti pumppukäytöissä, ilmanvaihtokoneissa, puhaltimissa, syöttöruuveissa ja kuljettimissa. Näitä kaikkia laitteita löytyy esim. nykyaikaisilta maatiloilta. Tässä selvityksessä saat varmasti apua omalta sähköyhtiöltä.

Summa summarum ... tuossa on muutama asia joita kannatta selvittää. Kiitos kommentistasi.

Energiavinkit

Lämmityksessä mahdollisuus säästöön

Asuinkiinteistöistä pääsee lämmitysenergiaa harakoille. Kotitalouksien suurimmat hiilidioksidipäästöt tulevat asumisesta, jossa lämmitys on merkittävä kuluerä. Siksi lämmityksestä löytyy myös mahdollisuudet selviin säästöihin. Lisäksi korjauksiin on saatavana myös valtion tukea. Lue lisää

ISS omat uutiset

Puista vapaa sähkölinja -projekti etenee – jo 100 km säävarmaa sähkölinjaa!

Imatran Seudun Sähkön Siirron ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan yhteinen Puista vapaa sähkölinja -projekti on edennyt suunnitellussa vauhdissa. Projekti on edennyt hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa, joita koko projektin piirissä on yhteensä noin 2000. Lue lisää

Energiatehokkuus

Valaise joulu turvallisesti

Syksyä ja joulunaikaa valaistaan näyttävillä kausi- ja jouluvaloilla. Valojen käytössä kannattaa muistaa sähköturvallisuus, niin sisällä kuin ulkona. Tietenkin myös valojen sähkönkulutuksella on merkitystä. Kun uusia valoja hankkii, löytyy kaupasta energiatehokkaita vaihtoehtoja, jotka kestävät huolellisesti käytettyinä useita vuosia. Lue lisää

Vertailut

Korvaako varsi-imuri perinteisen imurin?

Imurivalmistajat uskovat varsi-imureihin ja niiden mallikirjo lisääntyy vauhdilla. Joko varsi-imurista on perinteisen perässä vedettävän letkuimurin haastajaksi, kodin ainoaksi imuriksi? Testasimme muutaman varsi-imurin. Miten kävi, tuliko koti puhtaaksi vai pitikö kaivaa letkuimuri kaapista korjaamaan siivousjälkeä varsi-imurin jäljiltä? Lue lisää

Kodintekniikka

Hemmottele jalkoja kylvyllä

Kuumottaako, aristaako ja kiristääkö jalkoja? Rentouttava jalkakylpy ja säännöllinen rasvaus on jo hyvä alku jalkojen hoidolle. Kylpylaitteet ovat helppokäyttöisiä ja niiden aikana voi esimerkiksi katsoa televisiota tai kuunnella äänikirjoja. Lue lisää

Turvallisuus

Valaise joulu turvallisesti

Syksyä ja joulunaikaa valaistaan näyttävillä kausi- ja jouluvaloilla. Valojen käytössä kannattaa muistaa sähköturvallisuus, niin sisällä kuin ulkona. Tietenkin myös valojen sähkönkulutuksella on merkitystä. Kun uusia valoja hankkii, löytyy kaupasta energiatehokkaita vaihtoehtoja, jotka kestävät huolellisesti käytettyinä useita vuosia. Lue lisää

Liikenne

Autot parkkiin ilman kuljettajaa

Automatisoitu ajaminen eli ilman kuljettajaa liikkuvat autot ovat tulevaisuutta. Nyt tällä tiellä on päästy askel eteenpäin, kun Euroopassa on saatu lupa ensimmäiselle automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle. Lue lisää

Pääkirjoitus

Juhlavuoden satoa

Viime vuonna juhlittiin 90-vuotiasta Imatran Seudun Sähkö Oy:tä. Vuotta muistellaan varmasti hyvillä mielin niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, yhtiön johdon kuin henkilökunnankin parissa. Mutta miltä näyttää vuosi numeroina? Lue lisää

Laiteuutuudet

Kahvia kahvihifistelijöille

Aitoa italialaista espressoa, cappucinoa tai americanoa sekä höyryävän suklaista kaakaota yhdellä hipaisulla. De´Longhin Maestosan kahviautomaatin kylmäkahviohjelmalla loihdit myös kahvipöytään trendikkäät jääkahvit ja kylmät kahvidrinkit. Lue lisää

Lämmitys

Tulkoon pakkaset!

Kotona ei kannata hytistä. Lämmitys- ja ilmastointilaitteiden oikea toiminta kannattaa varmistaa jo ennen paukkupakkasia. Lue lisää