Laturit, verkkoliitäntäkojeet ja led-lamput lisäsivät vaarallisten sähkötuotteiden määrää viime vuonna

30.01.2013, klo 11:10Kommentteja 2

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) velvoitti maahantuojia keräämään pois kuluttajilta yhteensä 100 vaaralliseksi todettua tuotetta vuoden 2012 aikana. Tukesin markkinavalvonnassa löydettiin viime vuonna edellistä vuotta enemmän vaarallisia ja vakavasti puutteellisia sähkötuotteita, erityisesti led-lamppuja, latureita ja verkkoliitäntäkojeita. Muissa tuoteryhmissä markkinavalvonnassa löydettyjen vaarallisten tuotteiden määrä pysyi ennallaan.


Sähkötuotteissa vaarallisten tuotteiden määrä on kasvanut muutamana viime vuotena huomattavasti. Viime vuonna yhteensä 72 sähkötuotetta joutui palautusmenettelyyn, eli maahantuojaa velvoitettiin keräämään tuotteensa takaisin aina loppukäyttäjiltä asti. Vuonna 2011 palautusmenettelyyn joutui 57 sähkötuotetta ja 32 vuonna 2010.

Kasvu selittyy lähinnä led-valaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden yleistymisellä ja samalla laitekoon pienenemisellä. Led-valaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden verkkoliitäntäkojeilla ja latureilla on yhteinen turvallisuusongelma.

– Tuotteissa 230 voltin verkkojännite ei ole riittävästi eristetty pienoisjännitteestä, joka on tyypillisesti 12 volttia. Riittämättömästi eristetyssä laitteessa on vaarana, että pistorasian tappava verkkojännite pääsee suoraan laitteen kosketeltaviin osiin, yli-insinööri Hannu Mattila Tukesista sanoo.

Yli puolessa viime vuonna palautusmenettelyyn määrätyistä sähkölaitteista on ollut kuvatunlainen riski.

– Kun tämä ongelma nyt alkaa olla kaikkien alalla toimivien tiedossa, voisi odottaa laitteiden markkinoille saattajienkin panostavan nykyistä enemmän ongelman poistamiseen, Mattila pohtii.

Vuoden aikana Tukes teki yli 3600 sähkölaitteisiin liittyvää markkinavalvontakäyntiä. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti, eli pistokokeilla ja kaupoista yritetään nimenomaan etsiä vaarallisia tuotteita. Tämän takia valvonnan tulokset eivät kuvaa todellista tilannetta markkinoilla, vaan ennen kaikkea Tukesin onnistumista vaarallisten tuotteiden etsinnässä.

Myös kosmetiikkaa, erilaisia koneita, leluja ja kaihtimia kerätty pois kuluttajilta

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain perusteella Suomessa valmistettavien, myytävien ja luovutettavien kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuutta. Laajan valvonta-alueen vuoksi Tukes valvoo kuluttajatuotteita ja -palveluita projektiluonteisesti sekä ilmoitusten perusteella. Valvontaa kohdistetaan tuotteisiin, joissa riskit ovat suurimmat ja joissa ennakoidaan olevan turvallisuuspuutteita.

Vuoden 2012 aikana markkinoilta poistettiin yhteensä 75 kuluttajatuotetta, joista 25 kpl kerättiin pois kuluttajilta. Eniten markkinoilta poistoja ja palautusmenettelyjä oli hiusväreistä ja hampaidenvalkaisutuotteista (yhteensä 20 kpl), erilaisissa koneissa, kuten klapisirkkeleissä, perämoottoreissa, ruohonleikkureissa ja minimopoissa (yhteensä 16 kpl) sekä leluista (9 kpl). Vuonna 2012 tehtiin takaisinvetoja myös koskien kirjoja, joissa annettiin hengenvaarallisia ohjeita, kuten vääriä sienireseptejä sekä ohjeita jatkojohdon jatkamiseksi sokeripalalla (yhteensä 3 virheellistä kirjaa). Lisäksi kuluttajilta saakka poistettiin kuristumisvaaraa aiheuttavia kaihtimia (yhteensä 3 kpl).

Vuoteen 2011 nähden tuotteita poistettiin enemmän pois markkinoilta, mutta vaarallisimpien, eli kuluttajilta pois kerättävien tuotteiden määrä väheni (vuonna 2011 43 kpl).

Tukesin kuluttajaturvallisuusryhmässä käsiteltiin vuoden aikana yhteensä 366 tuotteidenturvallisuuteen liittyvää tapausta, joista 228 oli kuluttajilta ja muilta tahoilta tulleita epäilyjä tuotteen turvallisuudesta.

Tukesin muiden toimialojen markkinavalvonnassa palautusmenettelyyn joutui viime vuonna yksi häkävaroitin, nestekaasulämmitin ja painelaitteisiin kuuluva hiekkapuhallussäiliö. Lisäksi myyntikieltoja annettiin viidelle jalometallituotteelle.

– Tukesissa nähtäisiin mielellään, että valvonnassa löytyvien vaarallisten tuotteiden määrä vähenisi vuonna 2013. Toivomme, että erityisesti tuotteiden sisäänostajat kiinnittäisivät huomiota turvallisuusasioihin, kun tuotteita valitaan valikoimiin, ylitarkastaja Anna Pukander sanoo.

Kaikki Tukesin havaitsemat vaaralliset ja vaatimustenvastaiset tuotteet löytyvät uudistetusta Tukesin markkinavalvontarekisteristä, joka on vapaasti kuluttajien käytettävissä.

Kemikaalituotevalvonnassa puutteita vaarallisten tuotteiden merkinnöissä

Kemikaalituotevalvonnassa Tukes löysi markkinoilta viime vuonna yhteensä 58 tuotetta, jotka eivät täyttäneet lain asettamia vaatimuksia. Markkinavalvontaa kohdistettiin sellaisiin valmisteisiin, jotka sisälsivät aineita, jotka olivat tulleet kieltojen tai rajoitusten piiriin.

– Valtaosassa markkinavalvontatapauksista puututtiin erilaisten biosidisten karkotteiden myyntiin tapauksissa, joissa valmisteelle ei ollut haettu hyväksyntää Tukesista. Lisäksi säädösten vastaisuutta löytyi vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien pakkausmerkinnöistä, Tukesin kemikaaliyksikön markkinavalvontaa vetävä lakimies Rainer Pätsi sanoo.

Tukesin tehtävänä on valvoa, että markkinoilla olevat kemikaalit on merkitty ja pakattu oikein. Varoitusmerkki kertoo kuluttajalle, kuinka vaarallinen kemikaali on terveydelle tai ympäristölle. Turvallisuuden kannalta olennaista on, että tuotteessa on oikeat merkinnät ja kuluttaja noudattaa niitä.

Vuoden 2012 kemikaalien markkinavalvonnassa yksikään tuote ei osoittautunut pakkauksen tai merkintöjen puutteellisuuden takia niin vaaralliseksi, että myyjä olisi velvoitettu keräämään tuote pois sen jo ostaneilta kuluttajilta.

  
Turvallisuuden lisäksi sähkötuotteiden tulee täyttää niille asetetut muut vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC), tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiatehokkuuteen (Ecodesign) sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämiin ympäristölle ja terveydelle vaarallisiin aineisiin (RoHS). Yhteensä 19 tuotetta asetettiin myyntikieltoon ja 4 tuotetta toimituskieltoon näihin vaatimuksiin liittyvien puutteiden takia. Yllä oleva taulukko sisältää vain sähkötuotteiden turvallisuuteen liittyvät markkinavalvontatulokset.

Tulosta

Osallistu keskusteluun

Kommentit


kirjoitti la 9. helmikuuta 2013 07.45.29

Repexx

Kysäsempä mikä voi mulla aiheuttaa sähkön mukana tulevaa virhettä tietokoneelle ja televisiolle molemmat Ful HD näkyy 45 asteen kulmassa häiriö raitaa tämä on testattu haettiin kaverin mökiltä agrikaatti josta virta molemmille häiriöt hävis Savon Voimalle on ilmoitettu nonesti mutta vikaa ei ole saatu korjattua mikä neuvoks kysyy Reijo Frilander Pieksämäeltä voi soitta 0466417491

kirjoitti ti 26. helmikuuta 2013 10.43.29

Kuopion Energia / Sähköverkko

Yleisesti häiriöt pj-verkon puolella esiintyy hyvin paikallisesti. Häiriöt ovat usein niin heikkotehoisia, että ne vaimenevat jakeluverkossa nopeasti. Eli tässäkin tapauksessa kuvittelisin, että jokin laite kiinteistössä tuottaa kyseisen häiriön. Häiriön syitä kannattaisi tutkia seuraavasti: päämaadoituksen kunto ja sen riittävyys (onko kiinteistö kallionpäällä tai huonosti johtavan maan päällä (puhdas sora), antennin maadoitus kunnossa, pääkeskuksen ryhmäjohtojen liitokset kunnossa (onko löysiä liitoksia). Häiriön lähdettä voisi jäljittää myös niin, että ottaa pistorasioista kaikki kulutuskojeet irti. Tämän jälkeen tulisi katsota vieläkö häiriöitä esiintyy. Jos tilanne korjautuu, niin lisätään koje kojeelta laitteita verkkoon jolloin häiriön lähde löytyy. Mikäli maadoitusten kunto on hyvä, johtojen liitokset kunnossa ja kiinteistön sisäisen häiriölähdettä ei löydy niin on mahdollista, että häiriö kulkeutuu syöttävän pj-verkon kautta kulutuskohteeseen. Tällöin on kysymyksessä kohtuullisen suuritehoinen häiriö. Tilannetta voisi selvittää niin, että onko lähistöllä isoja kuluttajia esim. maatiloja, teollisuutta yms. jossa on esim. taajuusmuuttaja säädettyjä laitteita, jotka ilman oikeaoppista häiriösuojausta tuottavat verkkoon helposti isonkin häiriön. Taajuusmuuttajia käytetään yleisesti pumppukäytöissä, ilmanvaihtokoneissa, puhaltimissa, syöttöruuveissa ja kuljettimissa. Näitä kaikkia laitteita löytyy esim. nykyaikaisilta maatiloilta. Tässä selvityksessä saat varmasti apua omalta sähköyhtiöltä.

Summa summarum ... tuossa on muutama asia joita kannatta selvittää. Kiitos kommentistasi.

Energiavinkit

Pienillä teoilla säästöä ja mukavuutta

Kesäkausi on kääntynyt reilusti loppupuolelle ja syksy kolkuttelee ovella. Tämä tarkoittaa usein lehtien, kuran, hiekan ja kivien tarttumista kengänpohjiin. Hyvä kynnysmatto vähentää imuroinnin ja siivouksen tarvetta ja säästää siis aikaa ja sähköä. Lue lisää

ISS omat uutiset

Imatran Seudun Sähkönsiirto nostaa sähkön siirtohintoja 1.7.2019 alkaen. Hinnankorotuksen vaikutus verolliseen siirtohintaan on keskimäärin 11,2 %.

Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Heinäkuussa voimaan astuva hinnankorotus kohdistuu sekä perus- että kulutusmaksuun. Lue lisää

Energiatehokkuus

Pihoille kaivataan valoa

Pihan kulkureittien valaiseminen on kyselyn mukaan pihojen tärkein sähköistysaihe. Pihalle kaivataan myös pistorasioita kausivaloille sekä sähköisille työkaluille. Nyt on oikea aika suunnitella pihan sähköistyksen parantaminen ja toteuttaa se kesän aikana ennen syksyn pimeitä. Lue lisää

Vertailut

Premiumia ja tavallisuutta

Sähköautoja alkaa olla tarjolla jo eri luokkiin, niin premiumiin kuin kansanautoluokkaan. Tosin varsinaista kansansähköautoa ei ole vielä nähty, sen verran hinnat ovat edelleen korkeat. Vaihtoehtoja löytyy eri hintaluokkiin ja ajomatkat yhdellä latauksella alkavat olla useimmille riittävät. Vertailimme miten Jaguar I-Pace ja Hyundai Kona Electric soveltuvat pidemmille matkoille ja kaupunkiin. Lue lisää

Kodintekniikka

Paahtohillossa maistuu kinuski

Kotimaiset omenat ovat joskus onnettomia rääpäleitä. Niiden kuoriminen ja keittäminen hilloksi ei aina innosta. Joskus taas pihalla kasvavat puut tuottavat niin suuren sadon, että kaikkia hedelmiä ei jaksaisi hyödyntää. Uunissa paistuva paahtohillo on kuitenkin suuri helpotus omenahillon ystäville. Lue lisää

Turvallisuus

Kun aloitat rakentamissuunnittelun MUISTA SÄHKÖT

Rakentaminen on mittava projekti, johon kuuluu olennaisena osana rakennuksen sähköistäminen. Sähköä tarvitaan heti kun rakentaminen aloitetaan, jopa jo ennen rakennustöitä. Lue lisää

Liikenne

Autot parkkiin ilman kuljettajaa

Automatisoitu ajaminen eli ilman kuljettajaa liikkuvat autot ovat tulevaisuutta. Nyt tällä tiellä on päästy askel eteenpäin, kun Euroopassa on saatu lupa ensimmäiselle automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle. Lue lisää

Pääkirjoitus

Juhlavuoden satoa

Viime vuonna juhlittiin 90-vuotiasta Imatran Seudun Sähkö Oy:tä. Vuotta muistellaan varmasti hyvillä mielin niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, yhtiön johdon kuin henkilökunnankin parissa. Mutta miltä näyttää vuosi numeroina? Lue lisää

Laiteuutuudet

Keskuspölynimuri on vaihtoehto perinteiselle

Suomalaiset mieltävät keskuspölynimurin asennuksen kotiin usein hankalaksi ja vaikeaksi. Keskuspölynimurin asennus vie usein kuitenkin vain muutamia tunteja. Allaway on koonnut yhteen asiantuntijoiden käytännön vinkit, kuinka keskuspölynimurin asennus kotiin etenee vaihe vaiheelta. Lue lisää

Lämmitys

Aika siirtyä jäähdyttelemään?

Moni asunto voi muuttua helteellä tukalan kuumaksi. Jäähdytys kannattaa tehdä tehokkaasti, mutta energiaa tuhlaamatta. Lue lisää