Sähköasennukset itse – Miksi jättää ammattilaisille?

03.12.2016, klo 10:00Kommentteja 1

Tavallinen ihminen, sähköasennusalaan kouluttautumaton maallikko, saa laillisesti itse tehdä vain hyvin pienimuotoisia sähköasennuksia. Niitäkään ei kannata tehdä, jos ei ole varma osaamisestaan. Sähkömies tekee työn oikein ja katsoo, etteivät sähköasennukset aiheuta vaaraa käyttäjilleen.


Tutkitaanpa asiaa. Syötän internetin hakupalveluun sanat ”sähköasennukset itse” ja saan runsaasti hakutuloksia siitä, mitä kaikkea voi tehdä ilman ammattipätevyyksiä, jos vain osaa varmasti tehdä oikein ja turvallisesti.

– Hakutuloksista löytyvät listaukset ovat selkeästi ymmärrettävissä, mutta ammattilaisen karvat nousevat kuitenkin pystyyn. Kun on tätä alaa opiskellut ja asennusten parissa töitä tehnyt, ymmärtää mitä voi kaikkein yksinkertaisimmissakin töissä mennä vikaan – kirjaimellisesti - ja mitkä ovat riskit. Hakutulosten laajuus ihmetyttää ja hirvittää. Töiden tekoon löytyy varsin seikkaperäisesti ohjeitakin, toteaa Löydä sähkömies -palvelun asiantuntija Matti Orrberg. - Ja ei, saamani hakutulokset eivät ole keskustelupalstoilta, vaan virallisista lähteistä.

Oikein ja turvallisesti?

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä (516/1996): Viimeistään 2017 alkuvuodesta astunee voimaan uusi Sähköturvallisuuslaki, joka sisältää samanlaisen kirjauksen.

9§ Perusvaatimus: Sähköalan töitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

10§ Vaatimus sähköalan töissä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä Riittävää huolellisuutta noudattaen on sallittua tehdä seuraavia sähköalan töitä:
1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä,
2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä,
3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta, sekä
4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.

Sähköalan töistä ja niiden tekemisestä säädetään siis laissa. Avaamatta pykäliä sen enempää haluan kiinnittää huomiota perusvaatimukseen: ”perehtynyt tai opastettu henkilö”.

Tunnetko itsesi perehtyneeksi?

– Kuinkahan moni suomalainen mies tai nainen tuntee itsensä riittävän perehtyneeksi lain sallimien vähäistä vaaraa aiheuttavien töiden osalta, kysyy Orrberg.

Vastausta voi arvuutella samalla pohtien niitä lukuisia riskejä, joita liittyy esimerkiksi yksivaiheisen jatkojohdon korjaukseen ja tekoon.

Useampi ammattilainenkin joutuu hetken miettimään, ennen kuin osaa antaa riskeistä listan, joka voisi näyttää esimerkiksi tältä:

- Kytkentävirhe -> hengenvaara

- Löysä tai muuten väärin tehty liitos -> hitaasti etenevä vaara, hengenvaara

- Väärä laitevalinta -> kosteus, mekaaniset rasitukset… -> hitaasti etenevä vaara -> …

Suojalaitteet suojaavat?

Tee-se-itse aktiivit saattavat tässä kohdin muistuttaa, että onhan meillä suojalaitteet eli esimerkiksi sulakkeet, johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat, jotka suojaavat näiden vaaroilta! Onhan, toimiihan ja havaitseehan…

Yksi näkökulma asiaan on myös se, että missä onkaan vastuu: suojalaitteessa, joka ei toimi kuten voisi luulla vai tekijällä, jonka pitäisi tietää mitä tekee.

– Kuinka moni muistaa esimerkiksi testata vikavirtasuojat säännöllisesti.

Vaara vaanii

– Edellinen huomio sai todennäköisesti aikaan yhdessä jos toisessakin lukijassa kulmien kohottelua. Lienee siis syytä hieman avata sitä, miksi suojalaitteet eivät välttämättä suojaakaan kaikilta virheiltä, muistuttaa Orrberg.

Syitä voi olla useita, tässä muutama esimerkki: vanhat sähköjärjestelmät eivät mahdollista suojausten toimintaa, vanhat suojalaitteet kuluvat / vikaantuvat tai väärä kytkentätapa voi hämätä kaikkia, niin suojalaitteita kuin ammattilaistakin.

Ennen vuotta 1994

 Erityisesti ennen vuotta 1994 rakennettujen sähköasennusten johdotus ja suojalaitteet eivät mahdollista tehokasta vikasuojausta kaikissa tilanteissa. Tällöin jokaisen mahdollisen vikatilanteen kannalta ei ole tarpeeksi hyvää tai ylipäätänsä suojalaitteiden toiminnan mahdollistavaa vikavirran reittiä.

Lisäksi vikavirtasuojat voivat olla testaamatta, vaikka tiedotusta asian suhteen on harrastettukin. Kuinka moni kansalainen muistaa, että vikavirtasuojat pitäisi testata näiden omaa testinappulaa painamalla vähintään puolen vuoden välein?

Kytkisinkö itse?

– Yksinkertaisissakin asennuksissa kytkentävirhe voi aiheuttaa tilanteen, jossa mikään oikein toimiva suojalaite ei havaitse hengenvaarallista tilannetta. Vaara on siis olemassa, vaikka kaikki näyttäisi toimivan oikein. Yksinään jo kytkentäjärjestyksen virheet muodostavat merkittävän riskitekijän sähköasennuksissa, huomauttaa Matti Orrberg.

Sähköalan yksinkertaisimmassakin kytkentätyössä on yksi oikea ja vähintään viisi (5) väärää toteutustapaa. Tietäisitkö sinä, mikä on oikein? (Lähde www.tukes.fi)

Esimerkiksi yksivaiheisen pistotulpan vaihtaminen; 3 liitintä ja 3 johdinta. Kaikki johtimet kytketään johonkin liittimeen yksinään. Tämän työn maallikko saa lain mukaan tehdä, vaikka loppujen lopuksi tilanne ei ole yksinkertainen:

- mahdollisia eri kytkentöjä on yhteensä 6 kpl

- oikeita kytkentöjä on vain 1 kpl

- vaarattomia, mutta mahdollisia häiriöitä aiheuttavia kytkentöjä on 1 kpl

- hengenvaarallisia kytkentöjä, joilta ei voi suojautua ilman toimivaa vikavirtasuojaa ja joissa laitteisto näyttää toimivan täysin oikein on 1 kpl

- tilanteesta / kohteen sähköistä / suojalaitteiden toimintavarmuudesta riippuen hengenvaarallisia tai toimimattomia kytkentöjä on 3 kpl.

Pelkästään siis kytkentäjärjestyksen osalta oikeiden toteutuksien ja väärien, jopa hengenvaarallisten toteutuksien, suhde on 1:5.

Kun yhtälöön lisätään varteenotettavina tekijöinä mahdollisuus jättää kytkemättä johtimia, liitäntöjen väärä toteutustapa, väärät laitevalinnat, vaihtelevat johdinvärit ja muut tekijät, voidaan yksinkertaisimmankin sähkötyön oikeiden ja väärien toteutustapojen suhteeksi sanoa vähintään 1:20.

Eli karkeasti: jopa joka kahdeskymmenes sähkötyö voi onnistua veikkaamalla. Tai ehkä jopa silmät kiinni, helppoa.

Kitsas vetelee naruista

– Mieti, kuka sähkölaitteita käyttää tai tulee käyttämään! Kestääkö itse tehty jatkojohto nuorten villiä elämää, ihmetteleekö talon emäntä sähköliettä käyttäessä ihokarvojen pystyyn nousua tai tytär suihkussa käydessään sormenpäiden outoa kihelmöintiä? Naureskellaanko 20 onnekkaan vuoden jälkeen, että eipäs päässytkään eräs koko tämän ajan väärin kytkettynä ollut pistorasia tappamaan ketään. Ei tähän siis mitään sähkömiestä tarvittu…

Sähköurakoitsijat ja heidän asentajansa kertovat kohtaavansa sähköturvallisuuspuutteita päivittäin. He eivät liioittele vaan raportoivat tosielämän havaintojaan. Kyse ei siis ole millään tavalla poikkeuksellisuudesta vaan enemmänkin maan tavasta ylenkatsoa sähkön vaarallisuutta. Ainoa mikä tässä kohdin vaikuttaa poikkeukselliselta on suuri suojelusenkelien määrä.

Suosittelen aina ammattilaisen puoleen kääntymistä. Melko suuri osa kädellisistä vakuuttaa pystyvänsä sähköasennuksiin, mutta silti niin sanottuja vahinkoja mahtuu jokaiseen vuoteen eikä uhreilta säästytä. Maallikoiden keskuudessa kiire ei ehkä ole työnjohtajana, mutta kiireen serkku kitsas vetelee naruista, miettii Orrberg.

Kotitalousvähennystä ja takuu

Sähköasennustyön hinta on samaa tasoa kuin muukin rakennusalan ammattilaisen työ. Kun asiakas teettää asennustyöt oikeudet omaavalla sähköurakoitsijalla, hän saa työlle ja laitteistolle takuun, kaikki asiaan kuuluvat dokumentit ja muun muassa kuitin, jonka verottaja hyväksyy, kun kuluttaja hakee työn osuudesta kotitalousvähennystä.

– Uskon, että yhä useampi kuluttaja ymmärtää, mitkä ovat riskit, jos säästetään väärässä paikassa. Päätän kirjoitukseni lainaamalla erästä kokenutta sähköasentajaa, joka summasi asian näin: Toivottavasti emme päädy kukaan erään kokeneen sähköasentajan lausahdukseen ”satasen säästöllä tehtiin korvaamaton vahinko”, lopettaa Matti Orrberg.

Täältä löydät sähkömiehen

 

Tulosta

Osallistu keskusteluun

Kommentit


kirjoitti la 3. maaliskuuta 2018 22.05.34

Marko

Höpöpuhetta. Asioihin perehtyneitä tee se itse -asentajia on paljon ja monilla takana jopa sähköalan koulutus. Itse tehty ei läheskään aina tarkoita väärin tehtyä.

Energiavinkit

Lämmityksessä mahdollisuus säästöön

Asuinkiinteistöistä pääsee lämmitysenergiaa harakoille. Kotitalouksien suurimmat hiilidioksidipäästöt tulevat asumisesta, jossa lämmitys on merkittävä kuluerä. Siksi lämmityksestä löytyy myös mahdollisuudet selviin säästöihin. Lisäksi korjauksiin on saatavana myös valtion tukea. Lue lisää

ISS omat uutiset

Puista vapaa sähkölinja -projekti etenee – jo 100 km säävarmaa sähkölinjaa!

Imatran Seudun Sähkön Siirron ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan yhteinen Puista vapaa sähkölinja -projekti on edennyt suunnitellussa vauhdissa. Projekti on edennyt hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa, joita koko projektin piirissä on yhteensä noin 2000. Lue lisää

Energiatehokkuus

Valaise joulu turvallisesti

Syksyä ja joulunaikaa valaistaan näyttävillä kausi- ja jouluvaloilla. Valojen käytössä kannattaa muistaa sähköturvallisuus, niin sisällä kuin ulkona. Tietenkin myös valojen sähkönkulutuksella on merkitystä. Kun uusia valoja hankkii, löytyy kaupasta energiatehokkaita vaihtoehtoja, jotka kestävät huolellisesti käytettyinä useita vuosia. Lue lisää

Vertailut

Korvaako varsi-imuri perinteisen imurin?

Imurivalmistajat uskovat varsi-imureihin ja niiden mallikirjo lisääntyy vauhdilla. Joko varsi-imurista on perinteisen perässä vedettävän letkuimurin haastajaksi, kodin ainoaksi imuriksi? Testasimme muutaman varsi-imurin. Miten kävi, tuliko koti puhtaaksi vai pitikö kaivaa letkuimuri kaapista korjaamaan siivousjälkeä varsi-imurin jäljiltä? Lue lisää

Kodintekniikka

Hemmottele jalkoja kylvyllä

Kuumottaako, aristaako ja kiristääkö jalkoja? Rentouttava jalkakylpy ja säännöllinen rasvaus on jo hyvä alku jalkojen hoidolle. Kylpylaitteet ovat helppokäyttöisiä ja niiden aikana voi esimerkiksi katsoa televisiota tai kuunnella äänikirjoja. Lue lisää

Turvallisuus

Valaise joulu turvallisesti

Syksyä ja joulunaikaa valaistaan näyttävillä kausi- ja jouluvaloilla. Valojen käytössä kannattaa muistaa sähköturvallisuus, niin sisällä kuin ulkona. Tietenkin myös valojen sähkönkulutuksella on merkitystä. Kun uusia valoja hankkii, löytyy kaupasta energiatehokkaita vaihtoehtoja, jotka kestävät huolellisesti käytettyinä useita vuosia. Lue lisää

Liikenne

Autot parkkiin ilman kuljettajaa

Automatisoitu ajaminen eli ilman kuljettajaa liikkuvat autot ovat tulevaisuutta. Nyt tällä tiellä on päästy askel eteenpäin, kun Euroopassa on saatu lupa ensimmäiselle automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle. Lue lisää

Pääkirjoitus

Juhlavuoden satoa

Viime vuonna juhlittiin 90-vuotiasta Imatran Seudun Sähkö Oy:tä. Vuotta muistellaan varmasti hyvillä mielin niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, yhtiön johdon kuin henkilökunnankin parissa. Mutta miltä näyttää vuosi numeroina? Lue lisää

Laiteuutuudet

Kahvia kahvihifistelijöille

Aitoa italialaista espressoa, cappucinoa tai americanoa sekä höyryävän suklaista kaakaota yhdellä hipaisulla. De´Longhin Maestosan kahviautomaatin kylmäkahviohjelmalla loihdit myös kahvipöytään trendikkäät jääkahvit ja kylmät kahvidrinkit. Lue lisää

Lämmitys

Tulkoon pakkaset!

Kotona ei kannata hytistä. Lämmitys- ja ilmastointilaitteiden oikea toiminta kannattaa varmistaa jo ennen paukkupakkasia. Lue lisää